Leta i den här bloggen

2015-10-28

Hans Bergström: En stats suveränitet förutsätter fysisk kontroll av dess gränser

En stats suveränitet förutsätter fysisk kontroll av dess gränser, som Richard Swartz påpekade i sin senaste kolumn (DN 12/9). En stat som låter människor välla in över dess gränser, utan kontroll, har upphört att existera som stat.
Hans Bergström, DI 28/9 2015

Schengensamarbetet, med avskaffad passkontroll, förutsätter en stark kontroll av områdets yttre gräns. Utan en sådan kontroll tvingas länder upphäva Schengenregimen. Så sker nu.

Österrike, Tyskland – ja, även Finland uppe i Torneo – har funnit det nödvändigt att återinföra en effektiv gränskontroll.

Ansvariga myndigheter i Tyskland rapporterar att åtminstone en fjärdedel av dem som uppger sig vara flyktingar från Syrien inte alls är det. De kommer från andra arabländer, och till och med från Afrika, men har förstått att de lättare tar sig till Nordeuropa om de säger sig komma från Syrien och rent av kan uppvisa ett stulet syriskt pass.

Inget land kan någon längre tid avstå från att pröva vilka som kommer över dess gräns.

Det måste även Sverige inse.

Full text

http://www.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-snart-ar-granser-allt-vi-talar-om/

Inga kommentarer: