Leta i den här bloggen

2009-07-12

Danne Nordling, Tett och Larry Summers om finanskrisen

Om man vill förstå finanskrisen kan man just nu ta del av tre intressanta inlägg av tre duktiga ekonomer.

Finanskrisen beror på fem olika faktorer skrev Danne Nordling på sin blog 11/7 2009 i ett mycket bra inlägg, som jag i länken tillåtit mig komplettra med länkar till mina sidor om respektive faktorer.

Larry Summers är nu chef för USA:s National Economic Council och var tidigare bland annat chef för Harvard University. Jag tycker Summers är mycket duktig, eftersom han brukar tycka som jag, eller om det är tvärtom.

Han konstaterar i en intervju i Financial Times att teorin om effektiva marknader är den tanke som fått mest stryk som ett resultat av finanskrisen.

Summers anser att den kommande USA-ekonomin skall bli mer inriktad på export och mindre på konsumtion. Det betyder att det skulle ske en betydande minskning av USA:s handelsunderskott, en av mina och Summers käpphästar.

Det betyder, tror jag, och det har jag trott länge, men hittills utan större framgång, att dollarn kommer att behöva sjunka väsentligt.

För att USA skall kunna minska sitt handelsutderskott måste andra länder minska sina överskott, eftersom, som Summers påpekar “The global imbalances have to add up to zero and so, if the US is going to be less the consumer importer of last resort, then other countries are going to need to be in different positions as well.”

Det betyder i sin tur att, som FT-journalisten konstaterar "Obama’s most important international assignment may turn out to be coaxing the rest of the world into accommodating this reshaping of the US economy".

Läs mer här om Summers-intervjun


Gillian Tett, en av de ledande skribenterna i Financial Times och en av de många duktiga kvinnor som tar allt större plats i alla media, fäster uppmärksamheten på att det är fastighetspriserna som är själva grundbulten i finanskrisen. I en artikel skriver hon om "The $6,000bn dollar question for the wider financial system". Hon räknar med att priserna kommer att fortsätta att falla, vilket kan göra att krisen kan komma att fördjupas på ett dramtiskt sätt.

Läs mer här

Inga kommentarer: