Lars Calmfors har rätt

Det fanns en tid när detta budskap kunde framföras:

"Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.

Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas."

Det framfördes som en del av Svenskt Näringslivs argumentation för EMU - om man inte har en egen valuta är det ju hart när omöjligt att bedriva för en stat att bedriva en egen stabiliseringspolitik - och då var det ju logiskt, ehuru absurt felaktigt, att driva linjen att någon aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.

När finanskrisen kom gjorde man en helomsvängning, dock utan att göra en pudel.

Svenskt Näringsliv bytte bara uppfattning 180 grader utan att ändra en min.

Stabiliseringspolitiken har två medel, räntan och statsutgifterna.

Nu har man världen över sänkt räntan till nära noll. Det är bra för bankerna som därigenom kan tjäna stora pengar. Det är ju bankerna som har rätt att låna dessa billiga pengar hos centralbankerna. Det är det som är det fina med att vara bank.

Det är också bra för de som har stora lån, t ex villaägare och brf-ägare.
Ju större lån, desto bättre är det.
Slopas samtidigt fastighetsskatten blir det bingo.

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Men väljarna och därmed deras medlöpande politiker är rädda för budgetunderskott och vill hellre att villaägarna skall låna än att staten skall göra det.

Strategin synes vara att det gäller att stabilisera, helst höja, villapriserna så att konsumenterna främst i USA skall återgå till att konsumera med lånta pengar, dvs just det som ledde fram till katastrofen.

Detta kan inte vara klokt.

Finanspolitiska Rådets chef Lars Calmfors är inne på liknande tankar:

- Lars Calmfors budskap är: Riksbanken måste agera. Annars hotar en bolånebubbla
Calmfors tycker att den svenska exitstrategin ska ske i en annan tågordning än i andra länder.
Först räntehöjningar och först senare en nedtoning av statliga stimulansåtgärder, inte tvärtom.
SvD E24 2009-12-04


– Finanspolitiken kan vara expansiv längre och det verkar regeringen vara inne på.
Men jag anser att Riksbanken bör lägga om sin bana tidigare än de har angivit, säger Lars Calmfors.

Full text

Inom Finanspolitiska Rådet verkar det ha skett en rejäl omsvängning. Om deras tidigare inställnig skrev jag på denna blog:

- Vilken roll bör finanspolitiken spela för stabiliseringen av konjunktursvängningar?
Det var den fråga som ställdes på seminariet den 29 januari 2008.
Svaret var nog egentligen "ingenting", vilket överensstämmer med den senaste versionen av den etablerade visheten.

Läs mer om Stabiliseringspolitik här

Läs mer om Lars Calmfors här

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet