Leta i den här bloggen

2009-09-27

Vice riksbankchefen ser ingen bobubbla

"I grunden tror jag att vår bostadsprisutveckling kan förklaras av fundamentala faktorer", sade vice riksbankschefen Lars Nyberg till Dagens Industri 25/9 2009.

Priskurvan på bostadsmarknaden pekar åter uppåt och Riksbanken följer utvecklingen noga.

- Men utvecklingen i Sverige har inte varit lika extrem som i länder som England, Irland och Spanien.

I The Economist 19/9 2009 kan man se vad som hänt med bostadspriserna under åren 1997-2009. Där framgår att priserna har stigit på Irland med 171 procent, i England och Spanien med 170 procent.

I Sverige har ökningen "bara" varit 145 procent.

- Vi ser ingen bobubbla, säger Riksbanken.

Undra på då att villaköparna lånar med gott samvete.

Läs mer här

"Det är svårt att vara olyckskorp när allt går som smort",
sade en hög chef på Bankinspektionen i oktober 1992.

Läs mer här

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Artikeln om Nyberg illustreras med ett diagram som visar husprisutvecklingen sedan 1997. Där ser vi att prisutvecklingen var mycket kraftigare och pågick längre än i USA i de tre länderna Irland med 280 (171) procent, i England med 240 (170) och Spanien med 205 (170) procent. Siffrorna avser toppnivåerna och inom parentes anges slutsiffrorna enligt Economist (som inte överensstämmer med diagrammet från Ecowin).

I USA var ökningen ca 135 procent fram till skiftet 05/06 och något snabbare än i Sverige, som fortsatte till 155 procent 08 (och USA stannade på ca 55 procents ökning 09).

Det verkar vara något annat än prisökningarna som ledde till bolånekrisen i USA - förslagsvis den politiska satsningen på att få insolventa att äga sina bostäder med hjälp av trixande med kapitalmarknadsregleringarna och inte genom räntesubventioner (skattefinansierade). Detta bidrog kanske till att kapitalmarknaden utvecklade svåranalyserade instrument för att vidaredistribuera de ökade kreditriskerna, som av många ses som den direkta orsaken till bolånekrisen som genom sjabbel ledde till finanskrisen.

En analys för ett år sedan av den svenska bostadsprisutvecklingen visar inte heller att det var fråga om en extrem utveckling (slopedcurve).
/DNg