Leta i den här bloggen

2009-09-06

USA och Sverige 2009 och 1982

Arbetslösheten i USA steg till den högsta nivån på 26 år, meddelas det.
När var det? Jo, 1983.

Det betyder att USA-ekonomin under hösten 1982 var på väg ner i en djup konjunkturnedgång.

Det betyder att den devalvering som gjordes hösten 1982 i Sverige skedde mot bakgrund därav.

Av diagrammet här kan man se att vad som sedan hände var att dollarn steg i raketfart utöver den svenska devalveringen från typ fyra kronor till nära 10 kr och den amerikanska ekonomin återhämtade sig.

Att återhämtningen blev så snabb kan förklaras av att Mexiko hade inställt betalningarna i augusti 1982, vilket utlöste Skuldkrisen (som jag har skrivit en bok om) vilket tvingade Volcker att avbryta sin åtstramning, sänka räntorna igen och sätta full fart framåt för att undvika en katastrof.

Undra på att det blev överhettning i Sverige.

Detta brukar annars förklaras med misslyckade avtalsrörelser och dålig eftervård av devalveringen.

Snart är det dags att skriva om en stor del av den svenska ekonomiska historien för att bättre förstå vad som verkligen har hänt.

Inga kommentarer: