Om lönepengar och lånepengar

BNP är C + I + G.

Consumption, Investments and Government.

Pengarna till konsumtion kan komma från lönepengar och från lånepengar.

Lånepengar vet vi alla vad det är när vi skriver på den prickade raden för att få det vi önskar.

Lönepengar är det vi får för att vi har uträttat något.

De senaste tio åren eller så har en stor del av konsumtionen (och därmed BNP) i USA, Sverige och andra länder kommit från lånepengar.

Detta fick sig en rejäl törn häromåret. Därav finanskrisen.

Man skall ha i minnet att när konsumtionen ökar eller minskar så ökar eller minskar även investeringarna och statens inkomster och utgifter påverkas.

Det är dock inte alltid så lätt att skilja på lönepengar och lånepengar. Bilarbetarna på Saab, GM, Opel och Volvo anser sig hämta lönepengar i lönekuvertet, men om bilarna köps med lånepengar kanske även deras lönepengar är ett slags lånepengar.

Likaså anser sig den som fått ett arv av sina avlidna föräldrar bestående av pengar erhållna vid en försäljning av deras hus med stor rea-vinst ha rätt att med gott samvete köpa en segelbåt för pengarna. Detta utan att tänka på att segelbåten är köpt med lånepengar; lånade av den som köpte huset.

Är man ekonom måste man tänka i flera led. Det är det som gör nationalekonomin så intressant.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet