Leta i den här bloggen

2007-12-07

Bush plan om Subprimes

Med den amerikanska bostads- och finansmarknaderna inför sammanbrott, och med presidentvalet om ett år var Bush tvungen att göra något.

Hans plan innebär att kreditgivarna frångår sina rättigheter enligt ingångna avtal.

- Caveat Emptor, är en sats ur den romerska rätten som säger att köparen må akta sig.

Så må även säljaren.

Pacta servanda sum, avtal skall hållas.

Det kommer nog att visa sig att The Devil is in the detail.

Och vad säger den bank som köpt lånen i tredje eller fjärde hand i någon förpackning upprättad av en 27-åring som hellre hade läst Rocket Science?Read more here:
http://www.internetional.se/bushplan.htm

Inga kommentarer: