Leta i den här bloggen

2007-12-15

Göran Persson, jag och krisen inom HSB

Göran Persson skriver i sin memoarbok - Min väg, mina val - om krisen inom HSB.

Sveriges Televisions A-ekonomi hade sänt ett inslag om hur HSB administrerade sin sparkassa. Insättarna började redan nästa dag ta ut sina pengar. Tusentals oroliga medlemmar i HSB stod i timslånga köer runtom i hela landet.

Min del i detta var att jag hade tipsat Aktuellt om att jag hade blivit avsnäst av någon ombudsmannatyp med att HSB:s bokslut var en intern handling som jag kunde få ta del av när den var godkänd av stämman. På något sätt hade jag emellertid kommit över ett ex av bokslutet.

Göran Persson skriver i sin bok att "Omständigheterna var sådana att jag i egenskap av finansminister tvingades gå ut och säga: "Jag har fått försäkringar om att HSB har god likviditet. Jag kan inte tänka mig att regeringen skulle stå passiv om småsparare i HSB skulle få problem."

- Om inte spararna hade lugnat ner sig skulle jag ha hamnat i en väldigt bekymmersam situation. Då hade nämligen inte bara HSB:s sparkassa hotats. Då hade såväl hela regeringens som min egen auktoritet undergrävts.

Pressen lade, inte utan skäl får man väl medge, en del av skulden till att HSB:s VD hade fått avgå på mig (Rolf Englund).

Men ändå, HSB:s riskabla situation, med oförsäkrad inlåning och osäker utlåning till bostadsrättsföreningar, var inte mitt fel. Ansvaret härför låg givetvis i första hand hos HSB:s ledning. Och i andra hand hos Feldt och Bildt.

Mer om HSB och Göran Persson och denna sorglustiga affär finns att läsa på http://www.internetional.se/hsb/hsbpersson.htm


Inga kommentarer: