Leta i den här bloggen

2015-06-06

Carl Bildt: Att bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har visat sig svårare än vad många insett

- Att på den gemensamma marknadens grund bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har visat sig svårare än vad många insett 

Carl Bildt, DN Debatt 23 juli 2012

Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002

Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

När vi under 1993 och 1994 förde förhandlingarna om medlemskap i EU var jag fast besluten att inte be om några undantagsklausuler. 

Vi skulle bli medlem helt och fullt, också när det gällde förverkligandet av de långtgående ambitioner som lagts fast i Maastricht-avtalet

Kronkursförsvaet

GreklandInga kommentarer: