Leta i den här bloggen

2010-05-07

SvD vacklar om Euron

Grekland står på randen av statsbankrutt, kunde man i dag läsa på SvDs ledarsida.

EU:s valutaunion har visat att den inte håller måttet.

Att EU:s valutaunion spricker är inte realistiskt, men att det ”otänkbara” faktiskt diskuteras säger åtskilligt om allvaret.

I riskbilden skymtar en ny finanskris med tvärstopp för den pågående ekonomiska återhämtningen  – om Grekland smittar till länder som Portugal och Spanien.

Det finns inte någon garanti för att Grekland kommer att lyckas. Inställda betalningar, skuldavskrivning och eventuellt utträde ur valutaunionen kan mycket väl lura bakom hörnet om den grekiska regeringen inte klarar av det dubbla tricket att genom nedskärningar få bukt med den akuta krisen och samtidigt genom reformer dämpa fallet i ekonomin.

Läs mer av SvD-artikeln här.

Sådant brukar man inte läsa i Svenska Dagbladet sedan Mats Johansson bytte tidningens uppfattning dag ett av sin tid som politisk redaktör.

Trots alla dessa kritiska ord om EMU återstår det för SvD att svänga.

Tidningen (eller om det bara är ledarskribenten/bloggaren Claes Arvidsson och inte tidningsanden själv) förmår inte ens rekommendera Reinfeldt att inför valet utesluta en svensk EMU-anslutning under den kommande mandatperioden.

Oavsett vad man tycker i sak inser väl alla att gå till val i höst med EMU-anslutning på programmet inte är vidare slugt.

Läs här Reinfeldts två villkor för att han ska lova en folkomröstning.

Nu över till analysen i artikeln.

Som Claes Arvidsson så riktigt påpekar skall Greklands regering klara av det dubbla tricket att

1. genom nedskärningar få bukt med den akuta krisen och

2 samtidigt genom reformer dämpa fallet i ekonomin.

Men skall man återställa konkurrenskraften för att dämpa fallet i ekonomin är EMU ett hinder.

Att göra nedskärningar och samtidigt dämpa fallet är som Paul Krugman skrivit om flera gånger i praktiken omöjligt om man är med EMU och inte har en egen växelkurs.

Read Krugman here

SvD-artikeln landar i följande konklusion:

- Varken stabilitetspakten eller den politiska viljan att hålla fast vid den har varit tillräcklig.
Det är en lärdom som EU måste omvandla i ett skarpare regelverk för att kunna återskapa förtroendet för euron.

Återskapa förtroendet för euron genom ett skarpare regelverk?

Är det möjligt?

En ändå viktigare fråga, som SvD borde ha tagit upp, är om "ett skarpare regelverk" är önskvärt.

Vi närmar oss Rubicon, den gräns där den monetära unionen blir en gemensam skatte- och utgiftsstat, en stat helt enkelt, där svenskar, greker, tyskar, spanjorer och rumäner utjämnar sina skatter och pensioner och allt annat en stat sysslar med.

Därför bör vi, som värnar om det svenska folkets (och andra EU-folks) självbestämmanderätt och demokratiska nationalstater, som romarna dra ett streck i sanden som markerar limes (Rikets gränser), hit men inte längre.

Vi får inte göra misstaget att i panik när börserna sjunker ta ett ödesdigert steg mot ett Euroland som folken kommer att revoltera mot.

Läs här om EU-flaggan

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU.

Läs mer om det härInga kommentarer: