Leta i den här bloggen

2010-05-02

SvD har i dag en artikel på ledarsidan om Grekland och EMU.

Det var på tiden.

Jag påpekade redan i mars att det senaste SvD hade skrivit i frågan var den 15 februari 2010.
- Allt är inte frid och fröjd, skrev man då.

Sedan har det varit tyst.

Nu tar PJ nya tag.


- Den Atenska smittan kan sprida sig och få förfärliga effekter, skrev PJ Anders Linder i SvD 2 maj 2010.

Det är ett riktigt konstaterande. Det kan bli förfärliga effekter. Det vi nu bevittnar är således inte, som Carl B Hamilton vill få oss att tro, "Den grekiska budgetkrisen".

Från svensk horisont är det inte så mycket annat att göra än att hoppas att euroländerna tar hjälp av IMF och får Grekland att satsa på en hästkur av samma kraft som Lettland har underkastat sig, skriver PJ.

PJ vill bevara lärdomarna från "vår egen stora kris, hopkokad på 1970- och 1980-talen och utlöst under 1990-talets början":

Håll utgifterna i schack, ta ned skattetrycket, bekämpa inflationen, den som är satt i skuld är icke fri.

PJ närmar sig en insikt när han påpekar att Greklands underskott motsvarade 13,6 procent av BNP inte är så värst mycket större än underskotten i Spanien, Storbritannien eller, för den delen, USA.

Men PJ väljer att inte tänka den tanken till slut. Han borde ha frågat sig hur det kommer sig att Storbritannien och USA inte har samma problem som Grekland.

Krugman har en förklaring:

And that’s why a devaluation would help Greece — it wouldn’t reduce the need for fiscal adjustment, but it would reduce the costs associated with fiscal adjustment.
As I argued yesterday, this difference is an important reason why Britain, with a primary deficit as large as Greece’s, isn’t in anything like the same amount of trouble.

Paul Krugman, May 1st 2010

Det är väl inte så mycket Sverige kan göra för en lösning av den grekiska krisen. Men nog borde PJ Anders Linder i sin egenskap av politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet, ha skrivit något om vad krisen för Grekland och Euron betyder för Alliansen och dess utsikter till valseger.

Reinfeldt har ställt upp krav för att utlysa en folkomröstning om EMU under den kommande valperioden som i dagsläget förefaller svåra att infria.

Men Alliansen är splittrad, folkpartiet har bundit sig för ett snabbt EMU-inträde och moderaterna har en lång historia som EU- och EMU-kramare.

PJ själv är Ja-sägare.

Men nog borde han väl förstå att en valseger för Alliansen blir svårare att uppnå om inte Reinfeldt, moderaterna och PJ Anders Linders SvD klart deklarerar att det inte kommer att bli någon svensk EMU-anslutning under den kommande mandatperioden.

Inga kommentarer: