Leta i den här bloggen

2010-05-16

Trichet, Krugman och Birgitta Ohlsson

ECB-chefen Trichet säger att Europa befinner sig i den värsta situationen sedan andra världskriget, kanske till och med sedan första världskriget.

Krugman gär en jämförelse mellan USA och Grekland och konstaterar att USA har en väg ut, medan Grekland är fångat i en fälla:

- Both nations have lately been running large budget deficits, roughly comparable as a percentage of G.D.P. Greece is caught in a trap. Having your own currency, it seems, makes a big difference.

I en sådan situation vore det naturligt att vårt lands journalister söker vägledning hos vår EU-minister.

Är det någon som sett en intervju med vår EU-minister i press eller etermedia den senaste tiden?

Som en upplysning kan nämnas att vår EU-minister heter Birgitta Ohlsson.

Gör man sig besväret att uppsöka hennes hemsida kan man se vad hon sysslar med i dessa dagar.

"EU-minister Birgitta Ohlsson medverkar i HBT-festivalen i Göteborg, lördag 15 maj och söndag 16 maj."

Inga kommentarer: