Leta i den här bloggen

2021-09-29

KU fällde Carl Bildt för hanteringen av brevet till Jeltsin

"Inte säkert ljudet kom från fartyget"

Utrikesminister Carl Bildt vill inte ge upp tanken på en kränkande ubåt i Hårsfjärden 1982

- trots att analyser från FOI visat att "ubåten" sannolikt var det svenska skolfartyget Amalia.- Det är troligt, men inte säkert, säger Bildt till SVT.

Det inspelade ljudet från den 12 oktober 1982 har i många år varit hemligstämplat.

Var en del av det material som låg till grund för den svenska protestnoten till Sovjetunionen efter ubåtsskyddskommissionens rapport.

När Ekéus kokar ner allt som framkommit återstår egentligen bara ett bevis som inte går att förklara bort. Bandinspelningen.

Länge är bandet hemligstämplat hos försvaret. Flera har undrat för vem det behöver hållas hemligt, eftersom man ju lämnat över det till ryssarna för analys.

KU fäller Carl Bildt för hanteringen av brevet till Jeltsin

---

RE: Jag vill minnas att Carl Bildt i det brevet bad om ursäkt för att tidigare ha anklagat Sovjet.

---

- Han skulle naturligtvis inte heller som statsminister ha varit så slarvig som han var i sina uttalanden på borggården den 9 augusti 1994 om svensk underrättelseverksamhet mot Sovjetunionen på 1950-talet.

Han borde likaså ha kunnat medge att brevet till Boris Jeltsin naturligtvis skulle ha dragits i Utrikesnämnden.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199495112-onsdagen_GI09112/html


Dokument inifrån: Under ytan Avsnitt 1

https://www.svtplay.se/video/32672999/dokument-inifran-under-ytan/dokument-inifran-under-ytan-avsnitt-1


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarets-ljudexpert-om-ubatsjakterna-borde-ha-tillsatts-haverikommission


Inga kommentarer: