Thedéen: Värdepappersköp bör göras med försiktighet QE

 ”Min bedömning i nuläget är att värdepappersköp framför allt är verkningsfulla för att motverka finansiella kriser. Värdepappersköp i form av statsobligationer kan i vissa fall vara motiverade i tider när penningpolitiken behöver bli mer expansiv, tröskeln för omfattande köp av obligationer för att värna inflationsmålet bör dock vara hög.”

Thedéen lyfte också den pågående diskussionen bland finansiella aktörer, inom akademin och centralbanksvärlden om i vilken utsträckning penningpolitiken bör motverka att risker byggs upp i det finansiella systemet.

”Det är en intressant och viktig diskussion som jag följer. Det är inte orimligt att en mycket expansiv penningpolitik under en längre period leder till bland annat högt risktagande och högre skuldsättning. I ett sådant läge kan en sund riskvärdering vara att snarare höja räntan för tidigt än för sent. Förutsättningen är förstås att inflationsmålets trovärdighet inte påverkas och att det sker när övrig politik för att värna den finansiella stabiliteten inte fullt ut lyckas begränsa riskerna. Det är alltså i undantagsfall; det förebyggande arbetet för att värna finansiell stabilitet faller på andra politikområden än penningpolitiken.”

2023-05-23

RELATERAT INNEHÅLL:

Thedéen: Kopplingarna mellan penningpolitik, finansiell stabilitet och finanspolitik  (pdf | 1,5 MB)

Thedéens bilder: Kopplingarna mellan penningpolitik, finansiell stabilitet och finanspolitik  (pdf | 2 MB)

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/tal-och-presentationer/2023/thedeen-vardepapperskop-bor-goras-med-forsiktighet/


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB