Olönsamma bolag som inte behöver pengarna en gång utan många år framåt,

För att hitta börsens vinnare är rådet i stället att hålla sig till de 30 procent av bolagen som tjänar pengar ”och inte hela tiden är i behov av nytt kapital”, menar George Bol.

”Jag går direkt till resultaträkningen. Jag kollar på balansräkningen och kassaflödet och ser över posterna. Jag ställer mig frågan om den slutliga vinsten är rimlig. Hur mycket har den påverkats av engångsposter och skatteeffekter eller aktiveringar. Vissa bolag redovisar en stor vinst men en stor del av själva vinsten kommer som en följd av aktiveringar och inte från omsättningen. Det ska man akta sig för.”

George Bol är grundare av analysplattformen Börsdata

DI 30 maj 2023

https://www.di.se/nyheter/nyckeltalskungen-domer-ut-70-procent-av-alla-borsbolag/


Räntekostnader äter upp allt mer av fastighetsbolagens vinster

Nästa steg blir att ta in pengar från aktieägarna.
Börsen sätter nu massiva substansrabatter på många av bolagen med låga räntetäckningsgrader och höga belåningsgrader, vilket på goda grunder implicerar att nyemissioner är sannolika. 

Corem handlas till exempel till hiskeliga 73 procent rabatt mot senast rapporterat substansvärde och John Mattson samt Klarabo till 61 procent. 

DI 29 maj 2023Rutger Arnhults ägarbolag M2 har 18,5 miljarder kronor i lån


I M2 finns en salig blandning med bolag där Castellum och Corem är dominerande.

Englund: Rutger Arnhults ägarbolag M2 har 18,5 miljarder kronor i lån (englundmacro.blogspot.com)


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB