Carl Albinsson EU-ansvarig på Timbro: Även borgerligheten måste våga föra fram rimlig kritik mot Bryssels federalistiska strävan

 Kritik mot federalism är inte samma sak som kritik mot EU-projektet som sådant.

För en tid sedan varnade vi på Timbro för att EU:s federalistiska inriktning riskerade att trigga en swexitdebatt inom svensk höger. 

Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är glädjande nog positiva till medlemskapet, men skeptiska till att överföra mer makt till Bryssel. Sverige­demokraternas förslag om att införa ett folkomröstningslås för att stoppa ytterligare maktöverföring har därför potential att vinna ett bredare stöd hos högerväljare.

Regeringen borde vara tydligare med att det svenska vetot är ett verktyg vi är beredda att använda om budgeten blir för expansiv eller om ytterligare fonder föreslås. Problemet är inte att Sverige saknar förhandlings­verktyg, utan att våra politiker inte har varit beredda att använda dem.

 Inrättandet av den enorma corona­fonden hade sannolikt inte kunnat ske om britterna hade varit kvar. Den dåvarande S-regeringen kunde ha lagt in sitt veto mot fonden, men valde att vika sig för trycket tillsammans med bland annat Moderaterna.

Att de statsbärande partierna kompromissade bort svenska intressen och lät skuldsätta det svenska folket för lång tid framöver var ett enormt misstag. Dessutom försvagade man Sveriges framtida förhandlings­position genom att skicka en signal om att Stockholm alltid ger med sig i slutändan. Det får inte upprepas.

Bakom Åkessons överdrivna retorik finns en kärna av sanning. EU:s överstatliga utveckling har inte debatterats tillräckligt. 

Carl Albinsson EU-ansvarig på Timbro SvD 22 maj 2023

https://www.svd.se/a/zEXAQw/timbro-dumt-att-vifta-bort-akessons-eu-kritik


”Swexit-debatt kan bryta ut inom svensk höger”

Den nuvarande EU-kommissionen har steg för steg drivit igenom en agenda som urholkar medlems­staternas egenmakt och hindrar välstånds­utvecklingen. Varje förslag har påståtts bygga på goda intentioner inom exempelvis klimat- eller social­politiken. 

Men det sammanlagda resultatet är att ekonomierna i Europa tar skada samtidigt som besluten flyttas längre bort från medborgarna.

Återhämtningsfonden var ett stort steg i federalistisk riktning. För att återstarta Europas ekonomier efter pandemin beslutade EU:s ledare sommaren 2020 att skapa en gemensamt upplånad återhämtnings­fond på 750 miljarder euro. 

Denna federalistiska konstruktion innebar att Bryssel gav konstgjord andning åt ett antal kroniskt krisande euroländer som tilläts stimulera de egna ekonomierna med svenska skatte­betalare som borgenärer.

Carl Albinsson, EU-ansvarig på Timbro SvD 15 mars 2023

https://www.svd.se/a/GM6PMQ/timbro-swexit-debatt-kan-bryta-ut-inom-svensk-hoger


Stoppa von der Leyens kommandoekonomi

Von der Leyen vill bland annat lätta på statsstödsreglerna och skapa en ny suveränitetsfond för att finansiera EU-gemensamma subventioner.

Carl Albinsson Dagens Industri 10 februari 2023

https://englundmacro.blogspot.com/2023/02/stoppa-von-der-leyens-kommandoekonomi.htmlThe Recovery and Resilience Task Force. 

Timbros VD: Det behövs ett offensivt svenskt motstånd mot nya EU-fonderIdeologi spelar en fundamental roll i valet, men väljarna behöver också veta om de röstar för en utveckling mot en federal välfärdsstat eller ett begränsat mellanstatligt samarbete, konstaterar Karin Svanborg-Sjövall


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB