Leta i den här bloggen

2023-02-10

Stoppa von der Leyens kommandoekonomi

 EU-kommissionens ambitioner att öka statsstöden och pumpa in nya subventioner i Europas ekonomier är vårdslöst och kortsiktigt. 

Ursula von der Leyens försök att stöpa om EU:s inre marknad till en grön kommandoekonomi måste stoppas, skriver Carl Albinsson, EU-ansvarig på Timbro.

Von der Leyen vill bland annat lätta på statsstödsreglerna och skapa en ny suveränitetsfond för att finansiera EU-gemensamma subventioner.

Det är inte första gången som EU tar till subventionsvapnet som svar på en kris. Under pandemin skapades en gemensamt upplånad återhämtningsfond på 750 miljarder Euro samtidigt som medlemsländernas möjligheter att betala ut statsstöd till den inhemska industrin underlättades.

Dagens Industri 10 februari 2023

https://www.di.se/debatt/debatt-lat-inte-von-der-leyen-gora-eu-till-en-gron-kommandoekonomi/

Samt i Smedjan

https://timbro.se/smedjan/stoppa-eus-grona-kommandoekonomi/


Carl Albinsson

https://timbro.se/person/carl-albinsson/?prev=/om-oss/medarbetare/


Timbros VD: Det behövs ett offensivt svenskt motstånd mot nya EU-fonder

Benjamin Dousa  SvD 5 februari 2023

https://englundmacro.blogspot.com/2023/02/timbros-vd-det-behovs-ett-offensivt.html


Inga kommentarer: