Leta i den här bloggen

2023-02-06

Timbros VD: Det behövs ett offensivt svenskt motstånd mot nya EU-fonder

 Det är fortfarande svårt att ta in att den föregående S-regeringen, med riksdagens medgivande, faktiskt gav med sig och släppte igenom den gemensamt upplånade återhämtningsfonden på 750 miljarder euro för att rädda en handfull kroniskt krisande euro-länder.

Beslutet försvarades med att fonden var en engångshändelse, men redan nu lyfts förslag på mer av EU-gemensam finansiering. 

När återhämtningsfonden godkändes öppnades Pandoras ask, och det är nu en svår uppgift för Sveriges regering att försöka stänga den.

Att passivt se på när EU nu drivs i en allt mer protektionistiskt och överstatlig riktning är i längden ohållbart och skadligt.

Benjamin Dousa  SvD 5 februari 2023

https://www.svd.se/a/69XaBo/ulf-kristersson-maste-saga-nej-till-nya-eu-fonder


In July 2020, EU heads of state and government agreed on a recovery package to mitigate the effects of the crisis. 

The package, called NextGenerationEU, comprises EUR 750 billion in loans and grants to the Member States. 

The main part of this will be channelled through the Recovery and Resilience Facility (RRF).

https://www.government.se/articles/2020/12/eu-recovery-and-resilience-facility-rrf/


NextGenerationEU

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."

Romano Prodi, EU Commission President. Financial Times, 4 December 2001
Som en f.d. Timbro-anställd, som drivit denna linje i typ 40 år, är det en stor glädje att i denna fråga nu vara ense med Timbro.Inga kommentarer: