Assar Lindbeck vilseleder (kanske till och med ljuger) om sin insats under kronkursförsvaret

Gunnar Örn har i dag, den 15 september 2012, en artikel om kronkursförsvaret.

 

Assar Lindbeck valde att tiga (mellanrubrik i artikeln)

-Andra professionella bedömare höll för det mesta tyst.

"Jag  bestämde mig för  att inte späda på valutaspekulationen", skriver professor Assar Lindbeck i sina memoarer.

Men så var det ju inte.

Den 17 september 1992 i Morgonekot kl 07.00 kunde man höra följande:

Assar Lindbeck: - Problemet är att politikerna har konstruerat ett inkonsistent system.


Å ena sidan har de bestämt sig för fria kapitalrörelser, å andra sidan har de bestämt sig för att ha ett valutakurssystem som enligt min mening inte kan kombineras med fria kapitalrörelser.

Reporter: - Att skatterna inte räcker för att täcka statens utgifter och att svensk industri förlorat konkurrenskraft är allvarligt. Men vårt växelkurssystem är alltså i grunden fel. Det går inte att alla kan köpa och sälja kronor hur som helst samtidigt som priset på varan, dvs kronan i detta fall, är spikat.

Assar Lindbeck: - Egentligen kan bara två växelkurssystem fungera i dag. Det ena är flytande växelkurser som USA och Japan har, det andra är att man får övergå till myntunion som man har inom USAs... mellan USAs delstater. 

Alla system där emellan är oerhört känsliga för spekulation och speciellt ett system som Sverige har, nämligen att alla vet att centralbanken när som helst kan ändra växelkursen på eget bevåg. Det kan inte överleva, ett sådan system på lång sikt.

Reporter: - Menar du att dagens situation är ohållbar då, oavsett vilka krispaket och annat som regeringen kan komma med?

Assar Lindbeck: - Ja, jag är rädd för det. Det är klart att om ett land har en lång historia såsom Österrike av att aldrig ändra växelkursen, då uppstår det ju ett slags förtroende för det. Men Sverige som devalverat fem gånger på femton år, vi har förstört vårt anseende. Det betyder att så fort vi kommer i en kostnadskris som vi nu har, då väntar sig alla en devalvering därför att det har vi gjort tidigare.

Läs mer här

Assar Lindbeck kommer förmodligen också att bli beryktad för vad han senare skrev om kronkursförsvaret:
 

- De ekonomiska problemen härrör inte endast, eller ens i första hand, från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.
 

Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.
Ekonomirådets Rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, SNS, sid. 15.
 

Läs mer här

Tillägg:
Jag borde nog läsa hans memoarer Ekonomi är att välja,  en elegant hänsyftning på Politik är att vilja


Hans memoarer finns även som e-bok.

Däri kan man läsa  följande:

"Spekulationen mot kronan hösten 1992 skapade ett etiskt dilemma för många ekonomer, också för mig. Jag hade så småningom kommit fram till att Sverige inte klarar av att upprätthålla en fast växelkurs. Jag markerade detta principiella ställningstagande offentligt under våren och hösten 1992. Men vad skulle jag säga under pågående spekulationsvåg i november 1992 när journalister och företag frågade om jag räknade med att Sverige skulle komma att devalvera? Jag bestämde mig för att inte spä på valutaspekulationen. I stället gav jag det formellt korrekta men intetsägande svaret att regering och riksdag faktiskt menade allvar med sina ambitioner att inte devalvera. Ett par andra ekonomer, som till exempel Nils Lundgren, valde i stället att offentligt rakt ut säga att kronan var körd. Inte ens i dag, 20 år efteråt, kan jag avgöra vem av oss som valde det etiskt bästa alternativet."
 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet