We wait for the Verfassungsgericht to deliver its verdict of life or death for the euro at 10 AM Wednesday, Karlsruhe time. Jfr Regeringsformen: 1 kap. 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket


Chief Justice Andreas Vosskuhle said at the time that Germany had reached the limits of EU integration under existing constitutional law.


Ambrose Evans-Pritchard, September 11th, 2012


Regeringsformen:
1 kap. Statsskickets grunder
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Regeringens website:
- Som medlem i Europeiska unionen omfattas Sverige också av EU-rätten, vilket betyder att lagar som stiftats gemensamt i EU i regel står över medlemmarnas nationella lagar. Vid EU-inträdet fick Sverige därför göra ett par mindre justeringar i grundlagarna.  


Läs mer här

Martin Wolf: 
The eurozone must move forward, or go backwards. I assume it will choose the first option. But that is a political choice. Either people and politicians believe they share a common destiny, or they do not.
This choice may not be made tomorrow. But it has to be made.
 

Frågan är således om vi (liksom de andra EMU-länderna) skall uppge vår suveränitet och bli likt provinser i det forna romerska riket.

All offentlig makt utgår från folket, står det i regeringsformens portalparagraf. Det folk som avses är i dag det svenska folket.
 

I en federation blir det svenska folket en minoritet.
 

Visst är det häpnadsväckande att en majoritet i riksdagen, med en moderatledd regering i spetsen, i dag är på väg att avskaffa rikets oberoende.
 

Rolf Englund blog 4 maj 2011

Fredrik Reinfeldt i riksdagens partiledardebatt 13 juni 2012:
Ett stort steg som pekar på fördjupning och överföring av suveränitet från nationalstaterna till den europeiska nivån.
 

Med kort varsel kommer det nu att avkrävas svar av Sverige som nation och av riksdagens partier om hur vi ska förhålla oss till mycket av det här.
 

Läs mer här
 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB