Leta i den här bloggen

2012-09-29

Myter om eurokrisen krossas

Av och till stöter jag på artiklar som knivskarpt formulerar mina egna dimmiga tankar bättre än jag själv kunnat göra. Här ett exempel som jag låtit Google översätta till svenska.

Först kommer dock texten på engelska av Telegraphs Jeremy Warner, 27 September 2012:

Political and economic developments are once more threatening to combine into an uncontrollable firestorm. 

To understand why, it is first necessary to explode some myths about the nature of the eurozone debt crisis. 

This is not at root either an isolated banking crisis or indeed a fiscal one, though that’s how public policy in Europe attempts to define it.

As many of us have long argued, both these phenomena are but symptoms of what in essence is just a good old fashioned balance-of-payments crisis. 

This has been greatly exaggerated by monetary union, which is also preventing the application of time-honoured solutions. 

Utopian pursuit of the single currency is damning Europe to economic oblivion. 

Political hubris has eclipsed economic common sense. 

Full text här

Tidigare utförlig text av honom i denna viktiga fråga.

http://www.nejtillemu.com/spricker.htm#0312bottomline

En något justerad översättning av Google:

Den politiska och ekonomiska utvecklingen hotar återigen att leda till en okontrollerbar eldstorm.

För att förstå varför, är det först nödvändigt att skingra några myter om vilken typ euroområdets skuldkris utgör.

Det är inte i grunden antingen en isolerad bankkris eller en statsfinansiell kris, ehuru det är hur den offentliga debatten i Europa försöker definiera det.

Som många av oss har länge hävdat, är båda dessa fenomen symptom på vad som i huvudsak är bara en gammaldags betalningsbalans-kris.

Detta har starkt förvärrats av valutaunionen, som också hindrar tillämpningen av beprövade lösningar.

En utopisk driven gemensamma valutan dömer Europa till ekonomisk oblivion /
something that is not remembered, used, or thought about any more/.

Politisk hybris har överskuggat ekonomiskt sunt förnuft.
 Inga kommentarer: