Leta i den här bloggen

2017-11-12

Gordon Brown räddade England och världen

Som premiärminister ledde han G20-mötet som kan ha räddat världen undan en depression under finanskrisen.

Dessförinnan hade han som finansminister stoppat Tony Blairs försök att föra in Storbritannien i euron. 

Som Grekland visar är det svårt att lämna euron. 

Utan Brown inget Brexit. Utan Brexit inget självständigt Storbritannien. 

Marschen mot ett Europas Förenta Stater hade varit mycket svår att stoppa.

Hans efterträdare David Cameron utlyste en folkomröstning om självständighet för Skottland, en omröstning han höll på att förlora. Gordon Brown, från Skottland, var viktig för att detta med nöd och näppe förhindrades.

Heder åt Gordon Brown.

Läs om hans memoarer här
Inga kommentarer: