Det var inte inflationen som förde Hitler till makten, som Fokus och många andra tror, det var arbetslösheten

- Det finns en sak som mer än något annat skrämmer slag på tyskar och det är inflation. Det skrev Martin Ahlquist i Fokus, den 11 november 2011 under rubriken "Hitler och skuldkrisen".

Den  verklighetsuppfattningen är vida spridd, inte bara i Sverige.

Det är en seglivad myt. Men det var inte inflationen utan arbetslösheten som förde Hitler till makten.

Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157 anför härom:

"Inrikespolitiskt lyckades man /i Tyskland/ stabilisera ekonomin genom att införa ett nytt penningsystem 1923-24. Inflationssedlarna växlades in till en kurs av en ny mark mot en biljon gamla. Inflationsprocessen hade verkat som en storstilad skuldsanering och därmed hade staten på nytt blivit solvent.

- Slutet av tjugotalet präglades i Tyskland av ekonomisk framgång och med den följde också en viss politisk stabilisering... 1928 bildades en ny majoritetsregering med socialdemokraten Herman Müller som kansler och den konservative Gustav Stresemann som utrikesminister... I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna"

Läs mer här

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet