Riksbanken: Svenska storbanker är väl kapitaliserade och har god tillgång till marknadsfinansiering, men ...

Svenska storbanker står väl rustade att möta en sämre ekonomisk utveckling. De är väl kapitaliserade och har god tillgång till marknadsfinansiering, men osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är stor och bankerna bör bibehålla eller öka sina kapitalrelationer från dagens nivå.


Det framgår av Riksbanken stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen.

Men den ljusa bilden har sina fläckar. Riksbanken anser att bankerna fortfarande har för små likviditetsreserver. Om de svenska bankerna drabbas av oväntade kassautflöden är de fortfarande mer sårbara än många europeiska banker, visar Riksbankens stresstester.


Dagens Industri 29 november 20111

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet