Leta i den här bloggen

2008-08-15

Riksbankschefernas Krig


Den tidigare Riksbankschefen Urban Bäckström och den nuvarande Riksbankschefen Stefan Ingves har de senaste dagarna framfört sina åsikter om penningpolitiken, ett finare ord för räntepolitiken.

Vi är inte så vana vid debatt om detta i Sverige, ett litet konformistiskt land.

Den som började var Ingemar Bengtssson, akademiker från Lund, som på SvD Brännpunkt påpekat skillnaden mellan inflationstakt och en höjning av prisnivån:

"Det kan till exempel vara så att alla priser stigit 4 procent, och då är allt väl och vårt inflationsmått mäter det vi vill mäta.

Men det kan också vara så att en eller några få priser stigit våldsamt, medan övriga priser legat still.

Det här är inte samma sak. I första fallet är det inflation, i andra fallet är det relativprisförändringar"

Dagen därpå kom en replik från självaste Riksbankschefen Ingves, understödd av vice Riksbankschfen Irma Rosenberg.

Någon större ära för en författare av debattartiklar än att riksbankschefen själv omedelbart replikerar kan man knappast tänka sig.

Bengtsson hade väl trampat på en öm tå, verkar det som.

Jag hade själv några dagar tidigare tänkt samma tankar som Bengtsson, vare sig han eller jag är särdeles originella, utanför Sverige.

- Man skall inte ha för stor tilltro till riksbanksledningar, var rubriken på det ännu ej refuserade manus som jag sände till en tidskrift i Sverige den 9 augusti.

- Det finns en myt om att att ekonomer alltid är oense. Men så är det inte. Tvärtom är ekonomkåren ett snarast övertydligt exempel på att människan är ett flockdjur.

När den tidigare enigheten bland ekonomerna - fast växelkurs till varje pris - ledde fram ett spektakulärt misslyckande trädde en ny Riksbanksledning till, efter det att Bengt Dennis avtackats med blommor och blivit konsult hos SEB.

Då bytte alla ekonomer uppfattning och kunde svära på att fast växelkurs var helt fel och att det nu gällde att ha ett inflationsmål. Det var den bästa lösningen, sade ekonomerna minst lika enhälligt som de tidigare sagt att fast växelkurs var roten till allt gott.

Några länkar:
Bengtsson och Ingves

Urban Bäckström
Rolf Englund

Inga kommentarer: