Leta i den här bloggen

2012-04-22

Kjell-Olof Feldt och Lars Wohlin om 90-talskrisen

1985 avreglerade Feldt finansmarknaden
Det misstag vi gjorde var att inte släppa valutan samtidigt
Vi trodde dessutom att bankerna skulle vara redo för att leva i en fri marknadsmiljö, men det var de inte
Kjell-Olof Feldt intervjuad om sin nya bok "En kritisk betraktelse av social­demokratins seger och kris", Albert Bonniers förlag
Dagens Industri 21 april 2012

Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner.
Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.
Lars Wohlin Ekonomisk Debatt nr 1/1998

Inga kommentarer: