Leta i den här bloggen

2011-04-05

Olika tolkas Riksbankens ord om Boprisbubblan

Sveriges bostadsägare lever farligt.
Den slutsatsen går att dra utifrån den forskningsrapport som Riksbanken presenterade i dag.
Hoten är många – räntorna stiger, utbudet av bostäder växer och olika regleringar ökar kostnaderna.
För att dämpa riskerna finns många metoder.
En av dem kan vara en ny konjunkturstyrd bolåneskatt
Annika Creutzer, e24 5/4 2011

Riksbankens utredning om riskerna på den svenska bostadsmarknaden
De höga svenska bostadspriserna kan i stor utsträckning förklaras av det man brukar kalla fundamentala faktorer, det vill säga att det finns naturliga ekonomiska förklaringar till den prisstegring som har skett
DI 5/4 2011

Inga kommentarer: