Leta i den här bloggen

2014-05-03

Moderaterna inför EU-valet: "Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta"

VI TROR PÅ EUROPADet är, kanske avsiktligt, inte lätt finna det. Men så här lyder texten:

EURON

Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta. Samtidigt respekterar vi resultatet av folkomröstningen 2003. Det är för närvarande inte aktuellt att införa euron i Sverige.
Ett svenskt eurointräde kan bara bli aktuellt inom ramen för ett välskött eurosamarbete där länderna som delar valutan följer de finanspolitiska ramverken och bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.

Moderaterna och EMU


Inga kommentarer: