Leta i den här bloggen

2014-05-08

Nils Karlsson, Ratio: Frågan vi bör ställa oss är om EU ska bejaka pluralism eller om EU ska utvecklas i centralistisk riktning


Frågan vi bör ställa oss är om EU ska bejaka pluralism, där integration och ekonomisk utveckling åstadkoms genom fri handel, fria marknader och fri rörlighet inom ramen för ett begränsat överstatligt, federalt system, med vertikal maktdelning och institutionell konkurrens mellan medlemsstaterna?

Eller om EU ska utvecklas i centralistisk riktning, med fler gemensamma lagar och regler, inom ramen för ett överstatligt, federalt system, utan given gräns för överstatligheten?
Nils Karlson, SvD 8 maj 2014

Nils Karlson är docent och vd för Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, samt redaktör för forskarantologin ”Vilket EU vill vi ha?” (Ratio).

Full text


”Vilket EU vill vi ha?” (Ratio).

En som tänkt efter är Nils Karlson, rektor för det Timbro närstående Cityuniversitet, som Näringslivets Fond lägger ner vid årsskiftet. Han är också fil dr i statsvetenskap. Tillsammans med några med liknande bakgrund har han utgivit boken EU-skvadern, om den Europeiska Unionens konstitutionella framtid (City University Press).

Skall riksdagen följa grundlagen? Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-12-05


Om boken "En olaglig folkomröstning" /EMU/ av Joakim Nergelius

EU-skvadern Om den Europiska Unionens konstitutionella framtid
av Nils Karlsson, 2001

Federalism


Inga kommentarer: