Leta i den här bloggen

2014-05-21

EU-förordningen om frysta bankmedel blir direkt och automatiskt tillämplig i svensk nationell rätt

Jag frågade UD för några veckor sedan om vilket lagrum regeringen använder för att frysa enskilda ryska personers banktillgodohavanden mm därför att EU tycker att den ryska regeringen är dum.

Jag har nu fått svar från Sara Johannesson, Legal Counsellor,  Permanent Representation of Sweden to the EU,  som jag senare tillskrev, svaret kom inte från UD alltså, att EU-förordningen blir direkt tillämplig i svensk nationell rätt.

- EU:s ministerråd antar ett rådsbeslut. Sådana beslut innehåller detaljerade åtaganden att genomföra vissa sanktioner. De åtgärder som faller inom Europeiska unionens behörighet (till exempel handelsrestriktioner eller frysning av tillgångar för vissa individer eller företag) genomförs sedan i en EU-förordning som blir direkt tillämplig i svensk nationell rätt.

http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/107085

Tack Sara, för svaret.

EU:s beslut kommer till EU-nämnden och ankomststämplas.

Vad händer sedan? Skickas ärendet till Finansinspektionen och/eller Riksbanken? Och sedan?

Det behövs således ingen inblandning av Riksdagen, Regeringen eller Statsministern?

Med vänlig hälsning
RE

Sara har förtjänstfullt svarat och hänvisat till en länk där det framgår att Finansinspektionen, FI. mottar uppgifter om frysta medel på bankkonton.

Här finner man information om vilka sanktioner som finns och vilka svenska myndigheter som har utsetts att fullgöra olika uppgifter enligt EU:s förordningar om sanktioner.

- Svaret på din fråga hittar du under rubriken FN- och EU-sanktioner.

http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/107098

Jag brukar varna för att Sverige, liksom andra gamla länder som England, Tyskland, Italien, Frankrike och Rumänien, håller på att bli delstater inom det framväxande nya Romerska Riket.

Romerska, ha ha ha.

Kanske vi rentav blir en lydstat?

Federalism

Rome, Habsburg and the European Union

http://www.internetional.se/paxromana.htm

Under tiden ägnas EU-debatten varg-jakten och dylika ting.

Inga kommentarer: