Leta i den här bloggen

2010-01-14

Ja-sidan för EMU och verkligheten

Tre av Allianspartiernas partiledare har skickat fram några underhuggare, Anna Kinberg Batra (M), Roger Tiefensee (C), Stefan Attefall (KD) för att på DN Debatt 14/1 2010 göra något slags markering om EMU.

Bakgrunden är det annalkande valet, där folkpartiet vill ha en ny folkomröstning redan under nästa mandatperiod, medan oppositionspartierna kommer att lova att det inte blir något EMU-anslutning under den tid det kommande valet avser.

De tre Ja-sägarns artikel bör hälsas som ett stort steg framåt i EMU-debatten.

- Ett svenskt euromedlemskap är inte en fråga om höger och vänster, skriver de.

Det är något som jag föreställer mig många inom den borgerliga Medborgare mot EMU mottager som en något senkommen ursäkt för mycket som tidigare har sagts.


- Vi är överens om att det är dags för en ny debatt när vi närmar oss tioårsdagen av folkomröstningen 2003. Den behöver starta genom att vi tar reda på hur verkligheten faktiskt ser ut, skriver de utan att verka inse vart det kan leda.

Verkligheten är att EMU är ett ekonomiskt feltänkt projekt som kommer att haverera.

Det enda som kan motivera EMU är att det är en nödvändig byggsten när man skall bygga en ny stat, kanske en supermakt som kan föra traditionerna från Rom (Rom-fördraget) och det Habsburgska väldet, en multinationell stat som efterlämnade bl a Jugoslavien och vars kejsare
startade det Första Världskriget, västerlandets största katastrof, genom att personligen underteckna anfallsordern mot Serbien.

Flaggan och EU-hymnen må ha tagits bort ur EU-fördraget för att blidka EU-skeptiker,
men 16 länder väljer att ändå deklarera sin trohet till dessa strukna symboler.
"Flaggan, hymnen, euron och den 9 maj fortsätter att vara symboler för en känsla av europeisk gemenskap", deklarerar därför idag 16 EU-länder.
Deklarationen bifogas till det fördrag som EUs stats- och regeringschefer skrivit under i Lissabon.

Det är bra att Ja-sidan nu börjar studera verkligheten i stället för att bara fortsätta med sina flummiga drömmar om Europas Enhet och hur bra det är för freden och miljön att ha en gemensam valuta.

Inga kommentarer: