Leta i den här bloggen

2010-01-19

Soros: En andra recession, 2010 eller 2011.

Människor vill gå tillbaka i de gamla gängorna och se 2008 års krasch som en ond dröm.

Tyvärr får vi vara beredda på att återhämtningen tappar fart och rent av kan följas av en andra recession, 2010 eller 2011.

De flesta har ännu inte insett att denna kris skiljer sig från tidigare – att vi befinner oss i slutet av en era.

Det globala finanssystem som trädde fram var dock i grunden instabilt därför att det vilade på den falska premissen att finansmarknader riskfritt kan lämnas att sköta sig själva.

Konstgjord andning, Om risken för en andra recession.

George Soros, kolumn DN 19/1 2010

Full text

-----

“This is not a normal crisis,” - “It is the end of an era.”

The “era of superleverage,”

George Soros, Davos, New York Times, January 24, 2008

Leverage and Deleveraging

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Jag förstår inte på vilka grunder Soros menar att det finns en risk för en andra recession. Om det börjar gå uppåt blir processen självförstärkande.

Soros borde ha pekat på vilka åtstramningar som kan inträffa. Han gör ju paralleller med 30-talet då Roosevelt vidtog massiva skattehöjningar för att få budgetbalans. När det lyckades kom den andra recessionen. Avser han risken för något liknande idag?

En annan expert uttalar sig nu i DN, Bill O'Neill vid Merrill Lych, och anser att det blir en snabb återhämtning i både Sverige och USA. Han tror inte på åtstramning i USA och GB. Dessutom antyder han att Kina kommer att skriva upp värdet på sin valuta.

Så varför ska vi tro på Soros?
/DNg