Leta i den här bloggen

2010-07-12

Nils-Eric Sandberg, Rydenfelt och lånetaket

- Sommaren 1991 hälsade jag på min gamle gode vän Sven Rydenfelt. Vi talade om fastighetskrisen som då startat på allvar, och den tanklösa överbelåningen, berättade Nils-Eric Sandberg i en artikel i DN 1996-10-18.

- Ja, det är ju märkligt att människor inte tänker på vad som hände 1907, sa Rydenfelt, (som jag, Rolf, hade den oskattbara förmånen av att ha som lärare i nationalekonomi i Lund).

I en annan artikel, i DN 2000-05-02, för ganska exakt tio år sedan, skrev Nils-Eric Sandberg  att "stigande tillgångsvärden kan leda till ökad skuldsättning och därmed skapa finansiella obalanser i ekonomin".

- USA har haft en diskussion om huruvida centralbanken ska räkna även med förändringar i tillgångsvärden, alltså aktiekurser och fastighetspriser. Argumentet för en sådan expansion av prisindex är att stigande tillgångsvärden ökar hushårens förmögenhet; alltså kan de belåna aktier och fastigheter och öka sin konsumtion.

Ja och redan nu, bara tio år senare (OBS! ironi), hälsar finansminister Anders Borg med glädje Finansinspektionens nya regler om lånetak.

http://www.internetional.se/nesrydenfelt.htm

Inga kommentarer: