Hushållens lån dubbelt så mycket som statsskulden

Hushållens samlade lån 
uppgick vid utgången av juni till 2.428 miljarder kronor, 

varav den största delen, 1.625 miljarder kronor, bestod av lån kopplade till bostaden. 


Riksgälden meddelar samtidigt att: Den svenska statsskulden 

var 1 115 miljarder kronor den 30 juni 2010.


Hushållens lån är således dubbelt så stora som statsskulden.


Vad visar det?


Att det pratas mycket strunt om statsskulden.


Och att hushållens skuldsättning är stor, mycket stor, allltför stor.


Men det är ingen fara så länge bostadspriserna stiger.


Sedan blir det som det blev i USA när huspriserna började sjunka,
det som utlöste Finanskrisen.


Dessbättre, än så länge, sedan dessvärre, har bopriserna stigit mer i Sverige än vad de gjorde i USA före allt det här tråkiga med Subprime.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet