Leta i den här bloggen

2010-07-17

"EMU är ett gigantiskt experiment"

Hemma i min hall har jag en inramad affisch från folkomröstningen år 2003.

Den är från den borgerliga kampanjorganisationen "Medborgare mot EMU" som jag var med om att grunda.

Sex argument mot EMU, är rubriken.

Den sjätte och sista punkten lyder så här:

"Det är tryggare att vänta och se. EMU är ett gigantiskt experiment. Vi vet ännu inte vilka ekonomiska och politiska spänningar det kan skapa. När vi väl gått med i valutaunionen är det närmast omöjligt att ånga sig. Försiktighetsskäl talar för att "vänta och se". Ett ja till EMU är oåterkalleligt - ett nej kan ändras om vi så önskar i framtiden."


Vänta och se

Medborgare mot EMU

Inga kommentarer: