Leta i den här bloggen

2015-03-12

Sjunkande euro fördelar åtstramningen mer rättvist

Det finns två sätt att göra kostnadsanpassning på.

1. Åtstramning som ökar arbetslösheten vilket gör löntagarna mindre kaxiga och mer villiga att sänka sina löner. Det kallas intern devalvering.

2. Att på ett eller annat sätt låta växelkursen sjunka. Då stiger importpriserna för alla, vilket leder till, bland annat, att reallönerna sjunker. 

Den första metoden drabbar i första hand dem som blir arbetslösa, och deras familjer.

Den andra metoden drabbar hela befolkningen. Även de rika och de som har jobben kvar måste betala de högre priserna.

Ergo, det är mer solidariskt mer växelkursanpassning.

Det tråkiga för eurozonen är att de med stor exportindustri - export till länder utanför eurozonen, t ex Saudiarabien, t ex Tyskland, gynnas i förhållande till andra länder.

Läs mer här


http://www.nejtillemu.com/adalsmetoden.htmInga kommentarer: