Leta i den här bloggen

2023-11-09

Röd öppning Red Opening 9 November 2023

 


Pay attention to the S&P 493

The alternative benchmark offers a better view of America’s stockmarket

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla are Wall Street’s superstars

SBB is facing an inflection point after one of its creditors demanded its money back, the first time such a written notice has been given.

The pressures now being felt among borrowers such as SBB and Heimstaden Bostad AB underscore the depth of Europe’s unfolding real estate crisis where companies like Signa Holding GmbH are teetering on the brink. 

In Sweden much of the bond debt is floating rate and short term, meaning the squeeze from higher interest rates has hit the country first.

Free markets are a terrible way to allocate capital. The only worse ways to do it are all the others that have ever been tried. 

Ultimately, Economics 101 and the laws of supply and demand are enough to explain what’s happening. But even so, markets are prone to booms, busts and overshoots, even if they generally find their way to a clearing price eventually. 

And the distortions wrought to supply and demand by the pandemic and its desperate financial measures are still affecting everything. 

First and most important, the Treasury bond market, which sets baseline interest rates for the rest of the world. It touched 5% late last month, and it’s now edged back below 4.5%.

John Authers

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-11-09/free-markets-are-the-worst-except-for-all-the-alternatives


Member states including France, Germany, Italy and Belgium are cautious about speeding up efforts to use profits from sanctioned Russian central bank assets to support Ukraine even as the European Union’s executive arm is pushing to finalize a proposal by the end of the year.US Carries Out ‘Self-Defense Strike’ in Syria

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-08/israel-latest-saudi-arabia-says-normalization-talks-to-continue


The EU said it was in “complete disagreement” with Turkey’s stance on Hamas after

President Recep Tayyip Erdoğan referred to the Palestinian militant group as a “liberation” movement. 

https://www.ft.com/content/8b6e72ae-b62e-4d5b-9322-2745024e9799US calls for Palestinian Authority to run Gaza and West Bank after the war with Hamas 

Antony Blinken says there must be no Israeli reoccupation of the enclave or forcible displacement


Will America pull the plug on Israel’s invasion of Gaza? 

Israel is racing to destroy Hamas as a global backlash grows


“If it becomes appropriate to tighten policy further, we will not hesitate to do so,” Powell said. 

“We will continue to move carefully, however, allowing us to address both the risk of being misled by a few good months of data, and the risk of overtightening.”


Officials are committed to achieving a rate setting that is “sufficiently restrictive” to bring inflation down to its 2% goal over time. 

“We are not confident that we have achieved such a stance,” 


Citadel founder Ken GriffinSays Peace Dividend Over, High Inflation to Last Decades

US spending like a ‘drunken sailor,’ deficit is unsustainable
Wells Fargo  is the nation’s largest lender in the category, and the most exposed to property lossesRiksbanken Finansiell stabilitetsrapport 2023:2

Hittills har det svenska finansiella systemet klarat av de utmaningar som följt av den snabba uppgången i inflationen och räntorna väl. De ekonomisk-politiska ramverken som infördes efter 1990-talskrisen bidrar till att svensk ekonomi i flera avseenden har relativt goda förutsättningar att klara av påfrestningar. 

Det finns dock sårbarheter som länge präglat svensk ekonomi och som bidrar till att riskerna för det finansiella systemet nu är högre än normalt. Det gäller främst bankernas exponering mot de högt skuldsatta fastighetsföretagen och hushållens höga skuldsättning.Erik Thedéen till SvD.

Om kreditförlusterna ökar för fastighetsföretag, ganska isolerat, då har bankerna ganska god motståndskraft, enligt honom. Men verkligheten är mer komplicerad. Det är svårt att räkna på eventuella spridningseffekter.

– Dynamiken är väldigt svår att fånga i sådana här tester och det är därför vi säger att det är viktigt att man även tar höjd för sämre scenarion.Obligationsräntorna som möter hög- respektive lågrisktagare bland fastighetsbolagen har glidit isär dramatiskt. 

I början av 2022 betalade de mest vågade fastighetsbolagen, på marknaden kallade ”High Yield” eller skräpstatus med kreditbetyg lägre än BBB-, ungefär en procentenhet mer i ränta än branschens mest solida aktörer. 

Det gapet hade i oktober rusat till omkring 5,5 procentenheter.Mindre än hälften av Riksbankens styrräntehöjningar har därmed ännu slagit igenom i fastighetsföretagens resultaträkningar.

Runt hörnet väntar nya stora obligationsförfall. Omkring 20 miljarder kronor innan året är slut och ytterligare omkring 100 miljarder per år de kommande fem åren behöver refinansieras i svensk fastighetssektor.

Nils ÅkessonBörsen är som pannkakan. Det är glad ändå
Fotnot: Allting har en ände, men korven den har två
            Pannkakan har ingen, med den är glad ändå.


 

FI granskar motståndskraften i bankernas likviditetsreserver och säkerhetsmassor


I en osäker makromiljö med stigande räntor och en större prisnedgång på bostadsmarknaden kan värdet av bankernas tillgångar påverkas  

FI kommer, inom ramen för en fördjupad analys, att granska hur värdet av bankernas tillgångar kan påverkas vid olika stressade scenarier. FI kommer i analysen granska närmare påverkan på bankernas likviditetsreserver och värdet på tillgångar som ligger till grund för bankernas utgivning av säkerställda obligationer. 

Syftet med den fördjupade analysen är att skapa en djupare förståelse för hur värdet av tillgångar i bankernas likviditetsreserver och säkerhetsmassor kan påverkas vid olika stressade scenarier och hur utrymmet att emittera säkerställda obligationer kan påverkas givet samma scenarier.Beware Wall Street’s ‘cash on the sidelines’ myth
Låg- och medelinkomsttagare kommer efter 40 års arbete att få ungefär samma pension som de som inte jobbat alls.

En orsak bakom det ständigt minskande respektavståndet är att politiska majoriteter i riksdagen genom en rad beslut har förstärkt garantipensionen och bostadstillägget samtidigt som man har undvikit att förstärka inkomstpensionen.US beef prices hit record high as drought threatens cattle herds

Lowest rainfall in 1,200 years and rising hay costs prompt many ranchers to cut herd sizes


Man skjuten i butik i centrala GöteborgRE: Inte för att det är så intressant, men det måste vara ned för att beskriva tidsandan.

Ebba Busch har varit partiledare i över åtta år och har en plan för hur länge hon ska fortsätta.

– Min tidshorisont är de kommande åtta åren. Jag har tagit del av rykten om att jag skulle vara på väg att bli EU-kommissionär eller något annat. Det är inte planen.

Busch: Applåderar ur ett pr-perspektiv att S skräms med SD | SvD

Inga kommentarer: