Leta i den här bloggen

2023-11-15

Röd öppning Red Opening 15 November 2023

 


Skrota reavinstskatten vid bostadsförsäljningar 

och inför en ny statlig fastighetsskatt och en borttagen kommunal fastighetsavgift

”Man skulle ha en liten löpande beskattning av boendevärdet, ungefär som på ett investeringssparkonto. Där plockar du in ditt kapital, du har en löpande beskattning och så har du ingen reavinstskatt. Det kan sedan kombineras med andra skattesänkningar, till exempel sänkt stämpelskatt, sänkta inkomstskatter och en borttagen kommunal fastighetsavgift”, säger han.

Hans Lindblad har en bakgrund inom Moderaterna och arbetade tidigare som statssekreterare hos Anders BorgNär vi blev höginkomsttagare var det dags för den stora skattereformen i början av 1990-talet. Den sänkte våra marginalskatter och gav oss lägre kapitalbeskattning, 

När våra föräldrar började gå bort i början av 2000-talet, togs arvsbeskattningen bort. Samtidigt försvann gåvoskatten. Nu kunde vi ta emot skattefria gåvor från våra äldre släktingar och ge gratis till våra barn. 

Som husägare hade vi också länge plågats av fastighetsskatten. Därför var det passande att ersätta den med en symbolisk fastighetsavgift. 

ROT- och RUT-avdragen  jobbskatteavdragen  ISK-konto....

Inte minst bör reavinstskatten vid bostadsförsäljning begränsas eller avskaffas för att vi ska kunna ta med oss miljonvinsterna från våra dyra villor och bostadsrätter till äldreboendet.

Lars Jonung SvD 10 September 2023Örjan Hultåker (M) och hans ohöljda vädjan till egenintresset.Uppskov med beskattningen när du har sålt din bostadRE: Det verkligt fina. för dem som har gjort stora reavinster, är att de som har uppskov med beskattningen efter reavinstens borttagande, kan ta ut sina vinster skattefritt. 

Som framgår av reglerna skall uppskoven beskattas med den skattesats som gäller när uppskoven återförs. Simsalabins, om skatten då är noll, som den blir enligt Hans Lindblads förslag, blir skatten noll.

Det rör sig om mångmiljardbelopp. 


Back Next Book Home - Climate Change

EU:s decembertoppmöte 

EU-länderna ska försöka enas om extrapengar till budgeten och eventuell förhandlingsstart om medlemskap med Ukraina och Moldavien.

Man inleder med att träffa sina kollegor från de EU-sugna länderna på västra Balkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

 https://www.svd.se/a/Q7vojV/dubbelt-toppmote-i-eu

EU förbereder ett katastrofalt misstag

https://englundmacro.blogspot.com/2023/10/eu-forbereder-ett-katastrofalt-misstag.html


”Vi befinner oss fortfarande i en ekonomisk vinter”, säger Elisabeth Svantesson 

”Om det blir sämre kommer det kräva mer av finanspolitiken”, tillägger hon.


The US on Tuesday said it has intelligence confirming Israel’s assertion that Hamas — a designated terrorist group by the US and European Union — uses hospitals, including Shifa, to conceal and support its operations. 

At the same time, frustration is building within the Biden administration over Israel’s conduct of the conflict.
Biden is under mounting pressure to rein in Israel’s high-intensity military campaign within a matter of weeks, as US allies, administration officials and Democratic party members recoil at the mounting death toll in Gaza. The Supreme Court’s verdict on his Rwanda plan to end the small boats crisis was devastating, a veritable slam-dunk humiliation, exposing the Government as legally illiterate rank amateurs. 

Facing the certainty that the boats will keep on coming, the PM has been jolted into thinking the unthinkable. 

He is proposing to effectively invalidate the findings of the Supreme Court that Rwanda is not safe – risking a constitutional crisis – and to partly opt the UK out of the myriad international treaties limiting his freedom of action on migration, infuriating the cultural elites, the wokerati and human rights lawyers. 

There is a greater question: do we believe in nation states, or do we prefer global technocratic governance? Do we believe that democracies have the right to control their borders and decide who is allowed to enter, or do we believe in largely or entirely open borders? 
German constitutional court has ruled the government broke the law 

with a €60bn off-budget fund, throwing Berlin’s plans for financing its energy transition and climate policy into disarray.The former prime minister, David Cameron, now enjoying the palatial splendour of the Foreign Office, presided over a series of policy disasters that scar the UK to this day. 

His prolonged austerity programme hollowed out public services; he failed to secure a parliamentary majority for military action in Syria; 

and, most disastrously, his European policy focused on Tory unity, alienating allies in the EU, while he mishandled negotiations ahead of a Brexit referendum called only for reasons of internal party management. 

Robert Shrimsley”Vi befinner oss fortfarande i en ekonomisk vinter”, säger Elisabeth Svantesson  

”Om det blir sämre kommer det kräva mer av finanspolitiken”,  Rate-Cut Euphoria Puts Global Bonds on Course to Erase 2023 LossYou may have heard about the ‘Sahm Rule’ lately. It’s become the trendiest advanced indicator for economic recessions

 Coined by former Fed economist Claudia Sahm, it stipulates that a recession is coming when the three-month moving average of the US unemployment rate rises by half a percentage point off its 12-month low.

Robin Wigglesworth Ccentral banks now find themselves at the most difficult point in the policymaking cycle

Annual growth of broad money (M3) is firmly negative. 

Monetary data cannot be targeted. But it must also not be ignored.

Martin WolfDisinflation has confirmed that the earlier price increases were “transitory,” 

driven largely by supply disruptions and sectoral shifts in demand.

JOSEPH E. STIGLITZ  Nov 13, 2023Best books of the year 2023Ten trends to watch in 2024

A letter from the editor of The World AheadDen starkare svenska kronan är dåliga nyheter för alla småsparare som satsar på USA- eller globalfonder, säger Frida Bratt

Över hälften av allt aktiefondsparande ligger i globalfonder.

 – Det är inte särskilt klokt att ha både en global fond, en USA-fond och en tech-fond. Då blir det väldigt mycket USA och exponering mot dollarn. Därför är det klokt att tänka på diversifieringen, säger hon.

Inga kommentarer: