Vi 40-talister var solidariska – med oss själva

Vi som föddes under 1940-talet har utgjort den centrala marginalväljargruppen under hela vårt vuxna liv. I ett extremt proportionellt valsystem som det svenska har vi dominerat och styrt politiken – i alla val under de senaste 50-60 åren. Och vi kommer också att avgöra nästa val

Allt började med att vi fick ett nytt och generöst studiemedelssystem 1965. Det gjorde oss fria och oberoende från föräldrar, släkt och andra krävande långivare. Strax därefter, när våra barn började se dagens ljus, behövde vi barnpassning. Vi fick ropen att skalla om daghem åt alla, det vill säga åt oss själva. Och det fick vi. Inte nog med det, vi fick också betald föräldraledighet – allt generöst finansierat av andra generationer.

När 1968-generationen började doktorera, upptäckte vi att det fanns för få professurer att konkurrera om.

När vi blev höginkomsttagare var det dags för den stora skattereformen i början av 1990-talet. Den sänkte våra marginalskatter och gav oss lägre kapitalbeskattning, 

När våra föräldrar började gå bort i början av 2000-talet, togs arvsbeskattningen bort. Samtidigt försvann gåvoskatten. Nu kunde vi ta emot skattefria gåvor från våra äldre släktingar och ge gratis till våra barn. 

Som husägare hade vi också länge plågats av fastighetsskatten. Därför var det passande att ersätta den med en symbolisk fastighetsavgift. 

ROT- och RUT-avdragen  jobbskatteavdragen  

När vi hade tröttnat på vinstskatten på aktiesparandet fick vi 2012 systemet med ISK-konto. Det gjorde det lättare och gynnsammare för oss att vara aktieägare. Vem i vår generation vill syssla med blanketter och besvärliga aktievinster? 

Även valet förra året illustrerade den röststyrka som vi 40-talister fortfarande äger. Strax före valet insåg partierna att de välgrundade och förnuftiga  principerna bakom pensionsöverenskommelsen från 1990-talet borde överges för att gynna oss 40-talister. 

Vi som nu blivit ett stort pensionärskollektiv borde få det ännu bättre. 

Inte minst bör reavinstskatten vid bostadsförsäljning begränsas eller avskaffas för att vi ska kunna ta med oss miljonvinsterna från våra dyra villor och bostadsrätter till äldreboendet.

Lars Jonung SvD 10 September 2023

https://www.svd.se/a/MokAv0/lars-jonung-40-talisterna-var-solidariska-med-sig-sjalva


Sänkt skatt på ISK får inte dröja till 2026

19/12

https://www.di.se/ledare/sankt-skatt-pa-isk-far-inte-droja-till-2026/


Sänk taket för rot-avdraget. Det är inte tillräckligt effektivt, konstaterar Riksrevisionen 

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att minska rotavdraget, till exempel genom en sänkning av det maximala rotavdraget per person och år.

SvD/TT 20/12

https://www.svd.se/a/P4VeRR/riksrevisionen-sank-rot-avdraget

 Lars Jonung, sanningen och kronkursförsvaret

Jonung låtsas tro att det är först nu  8/2 2008 som den nationalekonomiska forskningen har kommit på sanningen.

Men sanningen är redan känd, åtminstone från det att Ekonomisk Debatt nr 1 utkom år 1998. - Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner. Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde, skrev Lars Wohlin i ett av flera tunga inlägg.

Men det var känt långt tidigare. Nils-Eric Sandberg hade länge outtröttligt förklarat: "Både teori och erfarenhet säger att staten kan styra bara en av de tre variablerna, ränta, inflationstakt och växelkurs. Staten kan fritt välja ut vilken av de tre ska fixeras, men bara en. Ty två av dessa variabler blir i längden alltid en funktion av den tredje. 

Bengt Dennis skrev om Jonung i sin bok bok 500 % , 1998: "En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges. Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett. 

På något förunderligt sätt och genom journalisernas inkompetens har Lars Jonung kommit undan att svara på den sjävklara frågan: "När sade Lars Jonung vad till Carl Bildt och Anne Wibble?" 

https://englundmacro.blogspot.com/2008/02/lars-jonung-sanningen-och.html

Kommentar av Rolf Englund:

Men han måtte väl ändå ha upplyst Bildt och Wibble om sin uppfattning. Det var hans jobb.

Då är den ännu obesvarade frågan: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?

Jag ställde den frågan till Joung för ett tiotal år sedan och fick svaret: - Tänk att det skulle ta Dig 12 år att hitta den frågan. Jag skall besvara den vid ett senare tillfälle.

Men inget svar har inkommit och ingen journalist har mig veterligt ställt den frågan.

7 september 2011

https://englundmacro.blogspot.com/2011/09/lars-jonung-ny-ordforande-for.html
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet