För att komma in i euroklubben krävs att man som land uppfyller fyra kriterier

Prisstabilitet: Inflationen får inte avvika för mycket från den som råder i i euroländerna med lägst prisökning.

Sunda statsfinanser: Här finns siffersatta gränser för hur stort budgetunderskottet och statsskulden får vara.

Stabil växelkurs: Landets valuta måste i två år vara ansluten till den europeiska växelkursmekanismen (ERM) för att bevisa sin stabilitet.

Låg långfristig räntenivå: Det som kallas ”långsiktig räntenivå” får inte vara högre än den i de tre medlemsstater som har lägst inflation.

EU-kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) kollar regelbundet hur det det går för icke-euroländerna. I den senaste så kallade konvergensrapporten, från förra sommaren, är Sverige bäst i klassen och klarar tre av fyra krav galant.

Konvergensrapport, juni 2022 (europa.eu)

”Införandet av euron är ett krav som kommer med EU-medlemskapet, men vägen dit bestäms av det enskilda landet och det finns ingen tidtabell”, skriver en talesperson för EU-kommissionen i ett mejl till DN.

Om Sverige skulle ändra sig blir en viktig fråga vid vilken kurs kronan ska knytas till euron under de två år som kallas ”eurosamarbetets väntrum”. 

Carl Hammer, chefsstrateg på banken SEB: Så om opinionen plötsligt vänder och vi börjar diskutera fördelarna med euron så kommer det i sig att stärka kronan. Vad det lider kommer marknaden själv hitta en ”knytkurs”.

Den slutliga kursen kommer att bestämmas utifrån ”makroekonomiska data” och i förhandlingar mellan euroländernas finansministrar, ECB samt centralbankscheferna och finansministrarna i de länder som ingår i ERM.

Hans Strandberg DN 15 september 2023

https://www.dn.se/ekonomi/sverige-klarar-tre-av-fyra-kriterier-for-att-bli-medlem/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet