Leta i den här bloggen

2023-09-18

1992 var dollarn svag typ 5 kr.

Men Bildt var envis. Kronkursen skulle försvaras. 

Och Assar Lindbeck: 

de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.


Jag tror inte det går att hitta ett enskilt misstag i svensk politik på 80-talet 

utan det var en lång rad av misstag och en slags hybris och när krisen kom på 70-talet (RE: han sade faktiskt "70-talet") var det lätt att vifta bort det som tillfälligheter.

Klas Eklund hos Åke Ortmark 6/2 2003Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava

Aftonbladet 22 december 1991
Inga kommentarer: