Fast växelkurs – dags för ett nytt försök?

 Gunnar Örn: Nu på torsdag den 14 september är det på dagen 20 år sedan en kompakt majoritet av de svenska väljarna röstade för att låta Sveriges Riksbank behålla ansvaret för svensk ränte- och valutapolitik. 

Ett ämne jag skriver om som gästkrönikör på min gamle kollega Johan Schücks blogg. 

Ett första steg mot ett EMU-inträde vore kanske att göra som Danmark och knyta kronan till euron med en fast växelkurs inom ramen för den europeiska växelkursmekanismen ERM. 

En annan faktor som talar emot en återgång till fast växelkurs är att denna knytningskurs sannolikt också vore den kurs till vilken kronan så småningom ska konverteras till euro när Sverige blir fullvärdig medlem i valutaunionen. 

Det skulle alltså kräva delikata förhandlingar med Finland och övriga euroländer, som inte lär vilja släppa in Sverige med en undervärderad växelkurs.

Gentemot väljarna vore det också ett flagrant brott mot demokratins spelregler att knyta kronan till ERM-2 ,som i praktiken är valutaunionens väntrum, utan att få väljarnas mandat först.

Gunnar Örn 4 september 2023

https://johanschuck.se/fast-vaxelkurs-dags-for-ett-nytt-forsok/
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet