Lisa Magnusson och Martin Wolf om romarriket - Tänker Killar på romarriket mer eller mindre varje dag?

Mary Beard’s new book, Emperor of Rome, the story of the society that brought us not just Julius Caesar, the first “Caesar”, but also his great nephew Octavian, later Augustus, who turned Rome from a republic into an empire

Ferdinand Mount  his book Big Caesars and Little Caesars; an author who once ran Margaret Thatcher’s Downing Street policy unit

The two books are very different: Mount’s learned but also journalistic; Beard’s a beautifully written product of a lifetime of deep scholarly learning.

The Roman empire survived in the west alone for some 500 years

Martin Wolf  Financial Times 28 September 2023

https://www.ft.com/content/b869362f-952a-42cf-9d2b-f97300d235b7


Lisa Magnusson: De som säger att de tänker på romarriket ljuger

Ju äldre jag blir, desto mer ödmjuk blir jag inför skillnaderna mellan män och kvinnor. Dessa skillnader till trots vet jag en sak, och det är att ingen – utom Ida Östenberg, professor i antikens kultur, och en handfull andra specialintresserade – tänker så värst mycket på romarriket. 

Lisa Magnuson DN 28 September 2023

https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-de-som-sager-att-de-tanker-pa-romarriket-ljuger/


Killar tänker på romarriket mer eller mindre varje dag

Rome, Habsburg and the European Union

https://englundmacro.blogspot.com/2023/09/killar-tanker-pa-romarriket-mer-eller.html


I Bryssel tänker de på romarriket varje dag. EUs grunddokument är Rom-fördraget, undertecknat i Rom.Även du, min Economist 

Dick Harrison: Värt att tänka på när man tänker på romarriket

I stället för att regeras av en söndrad senat vars fältherrar kämpade om makten mot varandra och erövrade nya provinser för att stärka sin personliga ställning behärskades nu imperiet av enväldiga kejsare, vars administrativa och militära planering var försiktigare än tidigare generationers. 

Det var inte längre självklart att en seger i krig skulle leda till att gränserna försköts och att nya folk integrerades i imperiet.

Varför gav kejsaren upp erövringarna? Eftersom de romerska generalerna hade visat vilka som var mäktigast, och eftersom äran återupprättats med kraft, kan han knappast ha haft militära skäl, i strikt bemärkelse, till trupptillbakadragandet. 

Tiberius och senare kejsare vägleddes snarare av långsiktiga strategiska 
överväganden. De insåg att Germanien, när allt kom omkring, inte var värt att lägga ned stora summor och många soldatliv på, att kombinationen av svårigheten att pacificera invånarna och bristen på germanska naturtillgångar gjorde det mer lockande att basera försvaret på Rhen.

Ingen romersk reform var mer nydanande och pragmatisk än den som kejsar Caracalla ställde sig bakom år 212, när han utsträckte det romerska medborgarskapet till alla fria människor i imperiet

Så nog finns det skäl att tänka på romarriket. Det är vårt västerländska ur-imperium, den stormakt som alla senare mäktiga riken och stater i vår del av världen har inspirerats av och jämfört sig med. 

Dick Harrison SvD 29 september 2023
HomeKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet