Ingen ny folkomröstning väntar om kronan och euron

 Beslutet ligger hos regeringen. 

Däremot finns inget som säger att beslutet ska föregås av en folkomröstning, även om politikerna valde den lösningen för 20 år sedan.

Kommer då regeringen att aktualiseras frågan om att ändra valutapolitiken? Nej, så verkar det inte idag.

Men läget kan förändras – och kanske går det fort. En parallell kan i viss utsträckning dras med Natofrågan 

Följden kan i första hand bli att man försöka binda kronan till en fast kurs mot euron, i likhet med vad Danmark gjort sedan lång tid tillbaka. Förutsättningen är dock att man hittar ett arrangemang som Europeiska centralbanken kan godta, däribland att komma överens om kronans växelkurs mot euron.

I nästa led kan det bli aktuellt att söka medlemskap i valutaunionen och gå över till euron. Det är i så fall mer en formalitet

En folkomröstning kring detta lär det inte bli igen, så frågan skulle i stället få avgöras av regering och riksdag. 

Tips: Här kan man se på ett IVA-seminarium som jag ledde om euron och kronan i förra vecka

 Johan Schück 11 september 2023

https://johanschuck.se/ingen-ny-folkomrostning-vantar-om-kronan-och-euron/


Englund: ms (englundmacro.blogspot.com)

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet