Det finns rationella orsaker till skepsisen mot den svenska valutan

Att påstå att kronkursens fall är temporärt och beror på illa informerade marknads­aktörer är således improduktivt om man syftar till att verkligen förstå problemet för att kunna lösa det.

Det andra argumentet är att till följd av den låga statsskulden så behöver aktörerna inte oroa sig för vår höga privata skuldsättning. Detta är illustrativt för det missriktade fokus som läggs på statsskulden

När krisen kom 2008 var Sverige ett av de länder som klarade sig bäst. Trots det störtdök kronan våren 2009 till att nå botten­noteringen runt 11,50 från att innan krisen ha pendlat runt 9,15 SEK per euro.

Sommaren 2012 var euron så låg som 8,20 kronor. Den europeiska skuldkrisen och eurons framtid debatterades dagligen.

Riksbankens svar på den förbättrade valutakursen var igen att sänka räntorna både snabbare och i högre utsträckning än sina kollegor vid central­bankerna i Europa och USA

Trots nio år av fallande valutakurs är räntorna i Sverige fortfarande lägre än hos ECB och FED och ränte­höjningarna försiktigare. Riksbankens ledning är dessutom öppet oenig även om dessa höjningar. 

Man har låst sig vid inflations­målet men samtidigt låtit tillgångs­priser rusa – eftersom de av någon outgrundlig anledning inte ingår i modellen.

 Man har dessutom agerat kortsiktigt utan att se på utvecklingen över längre tid. I ekonomisk historia talar man om penning­politik som en konst och inte en strikt vetenskap, där konsten innebär att kunna hålla fingret på många variabler samtidigt, något som kräver ett brett och långsiktigt perspektiv, vilket uppenbarligen saknats.

Dagens räntenivå är inte hög historiskt sett och ECB:s och FED:s räntor har genom­gående varit och är fortfarande högre än Riksbankens.

Anders Ögren professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet SvD 18 september 2023

https://www.svd.se/a/dw9noJ/anders-ogren-kronans-fall-ar-till-stor-del-sjalvforvallat


Riksbankens extrema stimulanspolitik åren före och under pandemin för att få upp inflationen. 

Den matade bolånebrasan och blev spiken i kistan för valutaspekulanternas nednötta tro på kronans återupprättelse.

... en räntekänslig ekonomi förvärrar kronans ras och försvårar inflationskampen.

Nu slår obalanserna tillbaka i form av en kronkris som saknar enkla lösningar.

Nils Åkesson DI 12 september 2023

https://englundmacro.blogspot.com/2023/09/mer-nagot-annat-ar-var-svaga-valuta-en.html
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet