När eurokursen gått ifrån 9 till nästan 12 kronor

Man kan tro att ifall vi låst oss till euron så skulle vi ha varit 33 procent rikare i dag. Samtidigt hävdas ofta att vi inte haft någon nytta av att ha en egen riksbank eftersom vår ränta inte avvikit så mycket från Europeiska central­bankens ränta.

Men dessa två argument går inte ihop. 

Man kan inte samtidigt hävda att vi blivit fattigare för att kronan är svag och att det inte spelat någon roll att vi behållit kronan.

Relevant är att jämföra den ekonomiska utvecklingen i Sverige med utvecklingen i eurozonen. För att jämföra reala inkomster i olika länder brukar man använda växelkurser baserade på köpkraft.  Moder Svea är den rika mostern, inte den fattiga kusinen!

Italiens ekonomi växte snabbt tills man införde euron, men med euron gick man snart in i långvarig stagnation. 

Krisen i Spanien är speciellt intressant då den på många sätt påminde om den svenska krisen i början på nittiotalet. Utan självständig penning­politik kunde man inte bromsa en fastighets­bubbla och relativt hög inflation. När bubblan sprack blev det mycket svårt att hantera krisen och Spanien hamnade i en långdragen ekonomisk nedgång. Först efter sju svåra år började en återhämtning.

Ökad osäkerhet har stärkt argumentet för att behålla kronan.

Nils Gottfries SvD 25 September 2023

professor emeritus i national­ekonomi, Uppsala universitet, ledamot av EMU-utredningen (Calmfors­utredningen) 1996

Nils Gottfries: Sverige lever väl med kronan | SvD Debatt


Jag ställer mig i allt väsentligt bakom den analys som gjordes av EMU utredningen (SOU 1996:158) och utredningen om stabiliseringspolitiken inom EMU (SOU 2002:16) men att jag när det gäller de ekonomisk-politiska slutsatserna delar de ståndpunkter som redovisades i reservationerna till utredningarna av Nils Gottfries respektive Nils Lundgren.

Håller de politiska argumenten för EMU?

Birgitta Swedenborg Ekonomisk Debatt 2003, nr 4, s 20-26

http://www.nejtillemu.com/medborgare/swedenborged403.htm


Ekonomisk Debatt 2003, årg 31, nr 4. Nils Gottfries.

http://www.nejtillemu.com/gottfriesed2003.pdf

 

Home

https://englundmacro.blogspot.com/
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet