Göran Persson låter oss få fortsätta gissa vad som fick honom att byta fot i EMU-frågan och därmed gå mot sitt största politiska nederlag

 Nu när han har skrivit en bok på 467 sidor kunde man hoppas på en förklaring av den andra gåtan också - den plötsliga omsvängningen om EMU. Men boken ger knapphändig vägledning. 

Han kände ingen större entusiasm inför valutaunionen, skriver han. Men euron fanns, och den var en del av ett EU som han under det svenska ordförandeskapet år 2001 påtagligt kände kunde göra skillnad i världen.

Det är ett diffust, försiktigt resonemang som rimmar oerhört dåligt med den aggressivitet som Persson uppvisade under folkomröstningskampanjen, inte minst skildrat i Erik Fichtelius tevedokumentär.

En möjlig förklaring kan skönjas i en annan bok. Den som Perssons före detta medarbetare Lars Danielsson gav ut nyligen. Danielsson beskriver hur Göran Perssons ställning bland kollegerna i EU med tiden blev mycket stark. Flera personer nämnde hans namn som en möjlig vald ordförande i Europeiska rådet.

Danielssons reflektion att det inflytande Sverige tappade i EU genom att stå utanför EMU nog mest var "ett bekymmer för det som i Finland brukar kallas 'den politiska klassen' ".

Man behöver inte vara Einstein för att förstå att ett svenskt medlemskap i EMU radikalt skulle förbättrat Göran Perssons chanser till en europeisk karriär. Och det var sannolikt det han insåg själv under det svenska EU-ordförandeskapet år 2001, då han framgångsrikt reste jorden runt för Europas räkning och riktigt fick smak för storpolitiken.

Så här i efterhand skriver Göran Persson att han egentligen aldrig tyckte att EMU-frågan var lämplig att avgöras i en folkomröstning. Det är lite lustigt att hans forne EU-expert Danielsson resonerar precis tvärtom.

Men för att få med den socialdemokratiska partikongressen på ett ja till EMU blev det nödvändigt att lova folkomröstning. 

Att partiets förtroenderåd uppmanade alla partimedlemmar att engagera sig, oavsett om man stod för ja eller nej, förträngde Persson sedan effektivt när valtemperaturen steg.

Han lät lojalitetspiskan vina så snävt att det uppstod en munkavledebatt, och ännu i dag präglas socialdemokratin av beröringsskräck i förhållande till valutaunionen.

Lotta Fogde om Persson, EMU och eftermälet DN 26 oktober 2007

https://www.dn.se/ledare/kolumner/planen-som-sprack/


Fogde utsågs 1997 till politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet under handelsminister Leif Pagrotsky. Året efter blev hon hans statssekreterare och följde även med honom och handelsfrågorna när de 2002 flyttade till Näringsdepartementet. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet