Leta i den här bloggen

2022-12-08

Dollarn och kronkursförsvaret

1992 var dollarn svag och läget därför illa för den svenska exportindustrin som fick typ 5 kr för varje dollar de fick in på sin försäljning-

Men Bildt var envis. Kronkursen skulle försvaras. Vilket misslyckades.

Kronan läts flyta och sjönk. Men kort därefter började dollarn stiga igen till höga höjder.

Härliga tider, strålande tider.


Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002

Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. 

Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

När vi under 1993 och 1994 förde förhandlingarna om medlemskap i EU var jag fast besluten att inte be om några undantagsklausuler. Vi skulle bli medlem helt och fullt, också när det gällde förverkligandet av de långtgående ambitioner som lagts fast i Maastricht-avtalet.

https://www.internetional.se/emucab.html#kombi


Vi menade då /i Ekonomikommissionens rapport (SOU 1993:16)/, liksom nu, att de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.

Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.

- Assar Lindbeck

https://www.internetional.se/efterslapning.htm#ingenlastas
Inga kommentarer: