Röd öppning Red Opening 29 November 2023

 


According to our simulations, having her own currency would have helped the export of Finland to recover from the GFC and also from the long recession of 2012-2015. 

Moreover, the depreciation of the markka, combined with the strong growth of the world economy in 2016-2018, would have pushed our exports to new heights. 

At the Q1 2020, if we had remained in markka, our exports would have been more than 40 percent higher than what they are now.

Euro, markka and the exports of Finland


2020-06-13  by Tuomas Malinen Eurozone, Recession, Uncategorized

There has been a lively debate on the effect of national currencies on the economic performance of the members of the Eurozone. In 2012, we published a report, where we simulated the potential development of the export of Finland, if we had remained in our own currency, markka. Now we have updated those simulations.

Our updated simulations draw a very straight-forward picture. According to them, our export would have been more than 40 percent higher in Q1 2020, if we had remained in markka.

https://gnseconomics.com/2020/06/13/euro-markka-and-the-export-of-finland/


 "Få har ännu uppmärksammat att EU:s och Sveriges säkerhet nu tvingar fram en utvidgning vars framgång är helt avhängig en stark europeisk centralbank."

Det skriver Stefan Fölster på SvD Debatt.

Haken är att dessa åtta länder, och flera nuvarande EU-länder, för en svajig makro­ekonomisk politik och brister när det gäller rättsstatlighet och korruption. 

Hittills har endast de starka maktmedlen som ECB har fått sedan 2012 kunnat förmå länder att genomföra nödvändiga reformer. 

Därför är en stark europeisk centralbank ett viktigt europeiskt och svenskt säkerhets­intresse.

Sammantaget finns nu mycket goda säkerhetsskäl att främja en stark europeisk centralbank som Sverige helst också skall ha inflytande i.

Stefan Fölster, senior fellow och rapport­författare vid tanke­smedjan Frivärld.

https://www.svd.se/a/BWaB6G/stefan-folster-euron-nodvandig-for-sveriges-sakerhet


Back - Next - Book Home - Climate Change


EU:s decembertoppmöte 

EU-länderna ska försöka enas om extrapengar till budgeten och eventuell förhandlingsstart om medlemskap med Ukraina och Moldavien.

Man inleder med att träffa sina kollegor från de EU-sugna länderna på västra Balkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

https://www.svd.se/a/Q7vojV/dubbelt-toppmote-i-eu


Mrs von der Leyen blundered badly in linking Ukraine aid to the EU budget, hoping to use the war as a rocket booster for other ambitions. 

Everything is instead crashing around her.

Ambrose

https://www.telegraph.co.uk/business/2023/11/28/europe-needs-massive-rearmament-outlast-putin-ukraine/


EU förbereder ett katastrofalt misstag

https://englundmacro.blogspot.com/2023/10/eu-forbereder-ett-katastrofalt-misstag.html


Frivärld

https://frivarld.se/sv/

Frivärlds huvudfinansiär och huvudman är Stiftelsen Fritt Näringsliv.


Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv: "Det är egentligen inte en Greklandskris utan en bankkris"

https://englundmacro.blogspot.com/2011/06/stefan-folster-svenskt-naringsliv-det.html


Home Prices Hit Fresh Record in September

S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index rose 3.9% from a year earlier

https://www.wsj.com/economy/housing/home-prices-rose-to-record-in-september-0203b125


Looks like Fed is all but done in hiking cycle: Jamieson Coote

Swaps are pricing a full percentage point of cuts by end-2024

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-29/global-bonds-surge-toward-best-month-since-2008-financial-crisis


 OECD says markets wrong on interest rate cuts

Organisation expects borrowing costs in UK and eurozone to stay high until 2025

https://www.ft.com/content/6d626236-e316-493c-978c-7a15c9fbd400


 Back - Next - Book Home - Climate ChangeKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet