Leta i den här bloggen

2016-05-12

Den höga privata skuldsättningen kombinerat med högt värderade och stigande fastighetspriser och en av världens största banksektorer gör att en framtida kris riskerar bli än värre än krisen under 1990-talet.

Sverige har under en längre tid byggt upp obalanser i ekonomin. Hushållens skuldkvot som andel av disponibelinkomst förväntas nå 190 procent 2018, en fördubbling sedan 1995. 

Problemen är kända. Riksbankschefen Ingves varnade 2014 för att om skulderna överstiger 180 procent av disponibel inkomst får vi det han kallade skulddominans, vilket betyder att den ekonomiska politiken helt måste inriktas på skuldproblemen. 

Trots denna insikt har Riksbanken infört negativ ränta vilket bidragit till att ökningstakten i både fastighetspriser och skulder har accelererat. 

Politikerna och Finansinspektionen har passivt sett på hur vi för varje dag kommer ett steg närmare en större finansiell krasch.

Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov, 28 april 2016

Deras artikel i Dagens Industri

Dagens glada nyhet
Svenska storbanker kan tvingas låna upp 588 miljarder kronor i efterställda lån, som ska kunna omvandlas till eget kapital i ett krisskede, enligt ratinginstitutet Moody's

Inga kommentarer: